El concepte de Sobirania Alimentària va ser presentat en societat l’any 1996 per La Via Campesina, en el marc de la Cimera Mundial de la Alimentació que la FAO va organitzar aquell any a Roma. Des d’aleshores, el concepte ha anat evolucionant fins a concretar-se en la definició i els vuit eixos prioritaris d’acció que es presenten en el següent diagrama:

sba

Les propostes que desplega la Sobirania Alimentària per promoure sistemes alimentaris i societats més justes i sostenibles poden resumir-se en sis principis:

  • producció local per una alimentació local que sigui suficient, saludable i culturalment apropiada.
  • dignificació de la pagesia i respecte pels drets de les persones que viuen del camp.
    relacions comercials justes entre producció i consum.
  • apoderament local i control dels recursos naturals per part de les comunitats locals.
  • desenvolupament basat en recursos, habilitats i coneixements endògens, i per mitjà del diàleg de sabers entre el coneixement científic i el tradicional.
  • sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural.