La raó de ser d’Arran de terra és impulsar en l’àmbit local i a partir dels principis de l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària processos de transició cap a sistemes alimentaris i societats més justes i sostenibles; és a dir, processos locals de transició agroecològica. Per acomplir aquest objectiu, treballem des del paradigma de la Dinamització Local Agroecològica (DLAe).

La DLAe és una eina per construir una societat millor per a tots i totes a partir del paper estratègic que pot jugar el sector agroalimentari en el desenvolupament local. Per impulsar noves estratègies alimentàries locals que permetin avançar en aquesta direcció cal, en primer lloc, analitzar les problemàtiques que afronten en l’àmbit local tant els sistemes alimentaris com les comunitats en el seu conjunt. I, en segon lloc, dissenyar i implementar solucions integrals a aquestes problemàtiques.

D’acord amb el que proposa la DLAe, realitzem aquesta tasca per mitjà d’una estratègia d’intervenció en el territori que:

  • parteix d’un enfocament integral, participatiu i transdisciplinar que veu tant de les ciències naturals com de les ciències socials.
  • integra l’ús de metodologies participatives, quantitatives i qualitatives provinents de diferents àmbits i disciplines.
  • atorga el protagonisme del procés als agents locals en general, i a la pagesia en particular, als quals tractem d’implicar en el projecte local de transició agroecològica posant en marxa processos amplis i transversals de participació ciutadana.
  • posa molt èmfasi en la necessitat de teixir, entorn al projecte local de la transició agroecològica, aliances que incloguin a agents locals de tots els àmbits i sectors.
  • s’estructura en tres fases de treball (diagnosi, pla d’acció i avaluació i redisseny del pla d’acció) que es desenvolupen de forma cronològica i acumulativa, de manera que els resultats que obtenim en una fase constitueixen la matèria prima del treball que es realitza en la següent.
  • posa especial atenció a la dimensió humana i comunitària dels processos de transició, els quals mirem d’orientar vers l’apoderament de les comunitats locals en el seu conjunt, i de la pagesia de manera particular.

Per impulsar la transició agroecològica als nostres territoris, des d’Arran de terra comptem amb una amplia xarxa de contactes que inclouen a les persones de referència en les diferents àrees de coneixement que entren en joc en els projectes de Dinamització Local Agroecològica.