L’objectiu del treball va ser identificar les oportunitats i els reptes de la nova pagesia en el projecte Boscos de Pastura del Lluçanès, per tal de proposar una estratègia d’acolliment des de la perspectiva de la Dinamització Local Agroecològica. El projecte Boscos de Pastura promou la silvopastura en zones on s’ha realitzat treballs de millora dels boscos, mitjançant acord de pastura entre ramaders, propietaris i el Consorci del Lluçanès. Un dels principals resultats de a recerca és la identificació dels espais test o les incubadores agràries com una eina amb potencialitats i també limitacions per acompanyar a la nova pagesia en aquest projecte. El treball fou realitzat per la Laura Guitart Camprubí i tutoritzat per la Laura Megías i Ariadna Pomar en el marc de la II Edició del Postgrau en Dinamització Local Agroecològica (gener-juny del 2016).