Hem iniciat el projecte a mitjans del 2017 i està previst que la primera etapa d’execució, que consta de quatre fases, acabi el 2020. Actualment estem treballant en la Fase I, que consisteix en la realització d’una diagnosi tècnica de la situació de la pagesia i l’activitat agrària que es desenvolupa al municipi de Navàs.

El projecte el desenvolupem per encàrrec i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Navàs.