Diagnosi tècnica de les experiències de producció agrària del Parc Natural de Collserola

Us presentem l’Informe de la  “Diagnosi tècnica “Les experiències de producció agrària al Parc Natural de la Serra de Collserola”. Aquest ha estat realitzat durant el 2016 i part del 2017 per encàrrec del Consorci del Parc, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat, l’Ajuntament Barcelona i la Diputació de Barcelona. Aquesta diagnosi constitueix la primera fase d’un procés més ampli de Transició Agroecològica a Collserola. Actualment estem treballant en la segona fase del projecte que té per objectiu definir una diagnosi del sistema alimentari de Collserola i un Pla d’Acció participatiu amb un ventall més ampli d’actors relacionats amb el sistema alimentari del parc i els municipis que en formen part. En aquest procés la pagesia ha de tenir un paper central i actualment està treballant mitjançant diverses comissions de treball en els principals reptes que afecten l’activitat agrària al parc de Collserola.

També us fem un resum més gràfic i visual que hem elaborat a partir de l’informe. Sentiu-vos lliures de compartir-ho amb qui creieu que estigui interessat/da en el tema.

Taller participatiu amb la pagesia de Collserola, per presentar els resultats de la diagnosi de l’activitat agrària

Hem iniciat una diagnosi tècnica de l’activitat agrària a Collserola amb l’objectiu de determinar els principals reptes i accions a desenvolupar per tal de fomentar-la i potenciar-la.

Les zones agrícoles tenen un paper bàsic en la conservació dels espais naturals protegits, tant pel que fa a la biodiversitat que aporten, pel seu paper en la configuració del paisatge, com pels serveis ecosistèmics que brinden. Són essencials, doncs, per a la sostenibilitat ecològica, econòmica i social del territori.

En el cas dels espais naturals periurbans, com Collserola, l’activitat agroecològica té algunes característiques  pròpies: nombre molt reduït de persones que s’hi dediquin de forma professional, produccions de mida petita i un sector primari desarticulat (sense infraestructura agrària). Però sobretot destaca la important pèrdua de terres agràries a causa de l’abandonament, la industrialització o la urbanització. Aquesta reducció dels conreus és un dels factors més negatius per a la pervivència dels valors naturals del Parc de Collserola.

Amb l’objectiu d’identificar quins són els reptes que afronta la pagesia al Parc i quines són les principals accions a realitzar per tal de fomentar-la i potenciar-la, el Consorci ens ha encarregat una diagnosi tècnica de la pagesia i de l’activitat agrària al Parc Natural de Collserola basada en els fonaments teòrics i metodològics de la DLAe (Dinamització Local Agroecològica).

Durant els mesos de juliol a setembre s’han realitzat entrevistes a 12 productors del Parc per conèixer el seu model agrari i per identificar quins són els principals reptes a gestionar per tal de fer viables les seves produccions.

Un cop analitzats els resultats de les entrevistes, el 14 de desembre passat es va realitzar la primera sessió participativa amb 16 productors representants de les experiències entrevistades on es van consensuar i prioritzar els principals reptes que afronta l’activitat agrària a la serra.

El següent pas serà el proper mes de febrer, amb una segona sessió on s’abordaran i es prioritzaran les accions a portar a terme per tal d’assolir els reptes, així com els agents implicats en el procés.

Les conclusions d’aquest estudi serviran de base per al pla de dinamització local agroecològic del Parc, però alhora també busca millorar la cohesió i fomentar la creació de xarxes entre els diferents productors de Collserola.