El concepte transició agroecològica ha estat definit com “el pas d’uns sistemes econòmics, socials i polítics preservadors de privilegis, potenciadors de la desigualtat i depredadors de la natura […] a sistemes ecològicament sans i sostenibles, econòmicament viables i socialment justos” (Sevilla i González de Molina, 1995); al que podríem afegir la necessitat de que siguin culturalment apropiats (Bonfil, 1982).

La noció transició agroecològica fa referència a transformacions que tenen lloc a diferents escales i dimensions. En relació a les escales, fa referència a canvis que es poden donar tant a nivell de finca (p.e. passar de l’agricultura convencional a l’agricultura ecològica), com a nivell de societat local (p.e. crear i dinamitzar un banc de terres al municipi) i a nivell de país (p.e. aprovar una llei del sòl agrari que tingui vocació agroecològica). Pel que fa a les dimensions, fa referència a canvis que es poden donar tant a nivell ecològic (p.e. augmentar la biodiversitat de l’agroecosistema), com a nivell socioeconòmic-cultural (p.e. enfortir els circuits curts de comercialització) i a nivell sociopolític (p.e. afavorir la participació de les dones en les organitzacions agràries).